Banner

News

Tehnologija 3D štampanja koristi se u brodogradnji, je li previše napredna ?!

Jun 05, 2017

Iz definicije Američkog društva za testiranje i materijale, povećanje proizvodnje materijala bazirano je na objektima procesa povezivanja 3D CAD materijala, proces akumulacionog sloja; 3D se odnosi na tehnologiju proizvodnje štampanih predmeta pomoću glave štampača, mlaznice ili drugog materijala za štampanje, 3D štampanje se takođe koristi za povećanje tehnologije izrade reprezentativnog materijala. Dodatna tehnologija proizvodnje materijala razlikuje se od tradicionalne metode obrade, metoda obrade pomoću 3D projektnih podataka brze prototipizacije u jednom uređaju, rešava mnoge složene delove koji stvaraju probleme i efikasno skraćuju ciklus obrade. Do sada je u američkom časopisu "čas" magazina "deset najbrže rastućih industrija", britanskog "ekonomiste" uspešno primenjeno povećanje tehnologije proizvodnje materijala u prehrambenoj, umetničkoj, modnoj, vazduhoplovnoj, automobilskoj, medicinskoj, građevinskoj i obrazovnoj industriji, Smatraće se "trećom industrijskom revolucijom". Ovo pokazuje prednosti i perspektive tehnologije proizvodnje drveta.