Banner

News

Odstupanje sastava od titana i legura titana

Sep 13, 2016


Al, Sn,, Mo,, V, Nb, Fe,, Si,, C,, N, O, H, i drugih elemenata (Jednokrevetna i zbroj Ukupno) dopuštena odstupanja od lijevanja


titaniumand Titan legure su Uvedeni u sljedećoj tablici.

Tablica lijevanje od titana i Titan legure sastav dozvoljenih odstupanja (od GB/T 15073-1994)elementaOdredbe / % kemijski sastav (Maseni)Dopuštena odstupanja:
Al3.3~6.8±0.40
Sn2.0~3.0
4.0~5.0
±0.15
±0.25
Mo1.0~2.0
30.0~34.0
±0.30
±0.40
V3.5~4.5±0.15
Nb1.5~2.0±0.15
Fe>0.20~0.25
>0.25~0.40
>0.40~0.50
+0.05
+0.08
Si≤0.15+0.15
C≤0.10+0.02
N≤0.05+0.02
H≤0.015+0.02
O≤0.20
>0.20~0.25
>0.25~0.40
+0.003
Druge nečistoće elemenatajedan≤0.10+0.04
+0.05
+0.08
Ukupno≤0.40+0.02
+0.05

ključne riječi: Lijevanje od titana i komponente legure titana dopuštaju odstupanje, lijevanje od titana, lijevanje, titan, legure titana