Banner

News

Japan razvija novi tip titanijskog materijala višeg jačine

Sep 30, 2017

Japan razvija novi tip titanijumskog materijala sa većom snagom


Japanski istraživači koji koriste praška metalurgiju, titanijum i titanijum oksid u prahu mešaju nakon sinterovanja na 1000 ° C i 6-8MPa, u novu vrstu titanskog materijala, njena zatezna čvrstoća dostigne 1250MPa, tri puta više od tradicionalnog titanskog materijala, titana, aluminijuma koji se sastoji od obična titanova legura visoke čvrstoće 30%. Ovo se kaže zbog povećane jačine kristalne strukture titana pod promjenama pritiska.


Novi materijal ne koristi retke metale, cena je niska i ljudsko tijelo je sigurno i može se koristiti u Odsjeku za cerebralne hirurgije, hirurgiju i laparoskopiju i druge hirurške instrumente. Može se koristiti i kao materijal komponenti motora motora. Istraživači planiraju da koriste novi materijal na terenu više od 2-3 godine. Buduća istraživanja fokusiraju se na način kako smanjiti troškove i biti praktični.