Dovršena i isporučena uzorka žice za nititol

Dovršena i isporučena uzorak nititolske žice

Vrijeme isporuke: kolovoz 2019. godine

Destinacija: Evropa

Količina: 12 komada

AF30 / 45/60/75 Dia1.0 / 1.5 / 2.0

nitinol wire samples delivery

nitinol wire samples stockjpg