Banner

News

PVD tehnologije

Nov 10, 2016

PVD je Kratica za fizički para iskaza.


Što je PVD tehnologije?


PVD je Kratica za fizički para iskaza. PVD je tehnologija isparavanja i taloženje materijala vakuum državi. Vakuum komora je neophodan uvjet kako bi se izbjeglo isparavanje materijala i klima reakcije. PVD premazom se koristi za proizvodnju novih i dodatnih vrijednosti i značajke proizvoda, kao što su briljantan boja, habanju i smanji trenje. PVD tehnologije je ekološki prihvatljiv. Općenito govoreći, usredotočiti na PVD (Hauser anesteziju i PACVD premaz, pogledajte poglavlje). Mali crveni okvir ispod grafikona u sadržaju osigurava Hauser premaz opreme.


PVD 技术

PVD 技术