Banner

News

Silk Road Titanium dolina je ubačena u Baoji High Tech Zone u Shaanxi

Feb 01, 2018

Tri nacionalna istraživanja i razvojni centri za proizvodnju titana i razvoj novih proizvoda izgrađeni su u Baoji gradu provincije Shaanxi u Kini, poznat će se brend "Baoji Kina Titanium Valley". Izašlo je do prvih međunarodnih tematskih promocija i uvođenje "plana sakupljanja talenata za dolinu titana " talentima visokog nivoa. 2017. godine, Baoji High Tech izrada izvještaja o izradi titana i legura u legendarnim titanijumskim legama , predivan rekord koji pokazuje razvoj industrije titana i titana legure briljantne godine.

Baoji City.jpg

U 2017. godini, Baoji visokotehnološka zona u skladu sa "razvojem svilenog puta napravila titanijumsku dolinu Baoji, oko titana i legure titana u ključnim oblastima unapređenja tehnologije, ubrzala izgradnju inovacijske platforme, proširila primenu polja titana materijal, dalje širenje utjecaja brenda "Baoji China titanium", poboljšanje sposobnosti razvoja industrije usluga, kontinuirano jačanje jake snage industrije razvoja industrijskih klastera, stvaranje milijardi ciljeva titana.