Banner

News

Titan je kratak snabdevanje, izjavio je generalni direktor industrije ToHo Titanium u Japanu

Feb 01, 2018

Prema trenutnoj isporuci titanijumskih materijala , generalni menadžer ToHo je rekao: "Zahtjevi titanijumog oksida koji se koriste u pigmentu raste, bit će veliki uticaj na snabdevanje sirovina".

Pored toga, nakon hlorizacije životne sredine se koristi u procesnoj tehnologiji, povećava se i proizvodni odnos titanijum dioksida. Kao rezultat toga, generalni menadžer TOHO-a je rekao: "Potrebne su sirovine višeg čistoća, postoji konkurencija između zahtjeva titanijumskog praha i titanog sunđera".


234105471741610053.jpg

Svi gore navedeni razlozi doveli su do kratkog zaliha sirovina, generalni direktor ToHo je zabrinut "da će se cena sirovina u 2018. godini suočiti sa rastućom situacijom".