Dijelovi cijevi od titanijuma preusmjerili su se u Koreju

Dijelovi cijevi od titanijuma preusmjerili su se u Koreju


Vrijeme isporuke: kolovoz 2019. godine

Odredište: Koreja

Količina: 2 komada

发货3检验7发货2检验2