Banner

News

Upotreba legure titana cijevi

Apr 28, 2017

Titan legure se uglavnom koristi u proizvodnji kompresora komponente motora aviona, zatim rakete, rakete i avione high-speed strukturnih dijelova. U sredini 60-ih, titana i njegovih legura korišteni su u općoj industriji za proizvodnju elektroda u elektrolize industriji, kondenzator elektrana, grijač za preradu nafte i desalinizaciju, i uređaja za kontrolu zagađenja životne sredine. Titana i njegovih legura su postali otporni konstrukcijskog materijala na koroziju. Osim toga, ona se koristi i za proizvodnju spremnika vodika materijala i oblika memorije legura.

1956. godine, Kina je počela istraživanja titana i legura. U sredini 60-ih, počela je da proizvodi i proizvodi TB2 legure.