Titanijumska anoda Za elektrolitičku bakarnu foliju

Chat Sada
Detalji o proizvodu
Detalji proizvoda

Elektrolitička bakarna folija je laminat od bakra (CCL) i proizvodnja štampanih ploča (PCB) važnih materijala, u današnjoj elektronskoj informacionoj industriji brzi razvoj, elektrolitička bakarna folija naziva se elektronski signali proizvoda i prenos energije, komunikacijska "neuronska mreža". Elektronska bakarna folija, čistoća više od 99,7%, debljina 5um-105um, jedan je od osnovnih materijala elektroničke industrije.

Elektrolitička bakarna folija se koristi kao sirovina za elektrolitičke ili žičane oplate iste čistoće kao elektrolitički bakar, rastvaranje u sumpornoj kiselini, stvaranje rastvora bakar sulfata, uzimanje metalne bubnjeve kao katode, elektrolitsko odlaganje metalnog bakra na površini katodnog bubnja elektrolitičkom reakcijom i kontinuiranim čišćenjem sirove folije iz katodnog bubnja, a zatim nakon obrade, gajenja, gajenja, mesinga nakon procesa obrade gotovih proizvoda. Njegov proizvodni proces obuhvata dva procesa, elektrolizu i galvanizaciju.


Postoje dve vrste DSA anodne strukture u sirovoj foliji:

1. Integral

2.FIP: titanijumska traka sa zvezdastom rupom na nosaču titanijuma ili TI pločom sa titanijskim vijakom na leđima (debljina 5mm ili 6mm).

Jednostavno je obezbediti gornju proizvodnju i popravku premaza od titana.


Upit